Ved reservation af værelser samt bestilling af andre ydelser hos CoCo Bed & Breakfast gælder nedenstående forretningsbetingelser.

Check-in
Check-in skal ske efter klokken 14:00 og inden klokken 18:00, med mindre andet er aftalt. Ved manglende fremmøde inden det aftalte tidspunkt, forbeholder vi os ret til at tildele de bestilte værelser til anden side.

Betaling
Der betales kontant eller med betalingskort (Dankort, Visa/Dankort,  MasterCard ) ved check-in eller ved reservation via hjemmesiden.

Afbestillings regler
- GÆLDER SÅFREMT ANDET IKKE ER AFTALT 
Ved no-show er bestiller pligtig til at erstatte 100%.

Strejke, lockout, brandskade eller lignende uforudsigelige hændelser udenfor hotellets kontrol, berettiger hotellet til at ophæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold for statsmagtsindgreb over hotelbranchen som f.eks. afgiftsændringer eller lignende, der berettiger til tilsvarende prisforhøjelser.

Øvrige bestillingsbestemmelser:

Bestilleren er overfor hotellet ansvarlig for dækning af diverse udgifter selvom der betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen. Betalingsbetingelser: Netto kontant. 

Priserne er baseret på kontant betaling og er inklusive 25% moms.

Pris eksempler

Budget: DKK 499,- / EUR 69,-
Budget værelser er eksl. morgenmad.

Standard: DKK 690,- / EUR 94,-

Standard værelse er inkl. morgenmad.

Commodore: DKK 990,- / EUR 129,-
Commodore værelse er inkl. morgenmad.

Hvis du ønsker at booke 2 personer+1 barn, skal du booke et værelse til 2 personer og så skrive barnet på som en bemærkning til din bestilling.

Kontakt information

Andrup Byvej 67
DK-6705 Esbjerg Ø, Danmark
(+45) 75 16 06 22
CVR/SE-nr.: DK 14 74 51 06

Åbningstider

Du er velkommen til at kontakte os på telefonen i vores åbningstider

  • Mandag-Fredag: 09:00 - 18:00
  • Lørdag: 09:00 - 18:00
  • Søndag: 09:00 - 18:00